Hej...

2014.jpg … och välkommen till min hemsida!

Linn Hohner – Vilding heter jag och har sedan 2003 jobbat professionellt med hundar och utbildning. Under årens lopp har jag gjort en mycket omfattande resa där hunden alltid har stått i centrum.

Mitt tillvägagångsätt grundar sig främst på holistiska principer. Holism är inte någon metod eller ett nytt modebegrepp. Det är en filosofi där allt betraktas utifrån ett helhetsperspektiv.

Lägg till en gedigen utbildningsgrund, ett sjätte sinne för att kommunicera på energinivå och en outtröttlig passion så får du en bild av mina kvaliteter. Målet är att ge livskvalité åt både djur och människor. Inte minst av allt en oerhört glädje.

Kommande åren kommer jag lägga mest tid på mitt jobb som författare och fotograf. Jag kommer fortsätta hundägarutbildningar, drop-in träningar samt trim och friskvård.

Känn dig välkommen!